Giá đá hộc tại TPHCM năm 2021

Giá đá hộc tại TPHCM năm 2021

Giá đá hộc tại TPHCM năm 2021 – Tính đến thời điểm tháng 5 không có gì thay đổi. Đá vẫn giữ nguyên mức từ đầu năm cho tới đây. Cho thấy việc khai thác vẫn đáp ứng đủ...